Start

Urban Jönsson


Vem är jag?

Jag är född 1965 i Lönsboda, som då tillhörde Örkeneds kommun i Kristianstads län. Nu finns varken kommunen eller länet kvar. Efter samhällsvetenskapligt gymnasium gjorde jag värnplikten på Wendes Artilleriregemente, som inte heller finns kvar. År 1985 kom jag till Högskolan i Växjö (som inte heller finns kvar, nu heter det Linnéuniversitetet) för att studera på systemvetenskaplig linje. Det var där som jag började varva studierna med engagemang i spexet och studentradion.

Porträttbild av Urban Jönsson

Jag bor sedan 1989 i Ronneby, och drev fram till 2009 organisationskonsultföretaget Daktyl AB. Nu arbetar jag på Okatima AB. På fritiden är jag aktiv i Ronnebyrevyn, som sätter upp en nyårsrevy varje år. Jag är också sekreterare i Hyresgästföreningen i Ronneby, och ledamot i regionstyrelsen i Hyresgästföreningen region Sydost. Jag driver dessutom den enskilda firman Gemene man, som skriver revytexter och teaterpjäser samt håller kurser och föredrag om revy.

Tillbaka till startsidan


Copyright © 1996-2010 Urban Jönsson
Denna sida skapades den 19 september 1996
Senaste ändring den 09 juli 2010